صفحه اصلی

شرکت شیمی طب سینا:

      یکی از شرکتهای فعال در زمینه ارائه کیت و ابزارهای مختلف جهت تشخیص بیماریهای دام و انسان به روش های مختلف و به شرح ذیل می باشد:

- تشخیص آلودگی های موجود در مواد غذایی از جمله مایکوتوکسین ها و بقایای دارویی به روشهای الایزا، تست های سریع ایمونوکروماتوگرافی و کروماتوگرافی(HPLC - GC).
 
- تشخیص آلاینده های موجود در مواد غذایی و تشخیص نوع گوشت حیوانات مختلف در مواد غذایی به روشهای مولکولی، الایزا و تست های سریع.

- تشخیص بیماری های دامپزشکی در طیور، دام بزرگ و دام کوچک به روشهای مختلف الایزا، تست های سریع ایمونوکروماتوگرافی، آزمایش های مولکولی(PCR و Real time-PCR)، ایمونوفلورسنت و Western Blot.

-  فراهم نمودن آنتی ژن و آنتی سرم جهت آزمایشات اگلوتیناسیون، نوترالیزاسیون و HI برای تشخیص بیماریهای دامپزشکی علی الخصوص در طیور  (از جمله تشخیص مایکوپلاسما، آنفلوانزا، نیوکاسل و غیره).

-  تشخیص بیماری های انسانی به روش های مختلف به خصوص آزمایش های مولکولی(PCR و Real time-PCR).

- ارائه کلیه استاندارد های سیگما، ریجنت ها و مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشات کروماتوگرافی، الایزا و مولکولی جهت آزمایشگاههای تشخیص طبی و دامپزشکی .

- تهیه و توزیع کلیه ریجنت ها و مواد  PCR و Real time  از جمله  One step ،RT-PCR ،Master Mix و کیت های استخراج DNA و RNA و
غیره.

همچنین این شرکت آمادگی ارائه کلیه تجهیزات دامپزشکی و پزشکی از قبیل کلیه دستگاهها و تجهیزات PCR مطابق تکنولوژی روز دنیا را دارد.